ДИСКУРС
Інтерв'ю

Інтерв'ю Archportal.com.ua з архітектурним редактором журналу DETAIL ukrainian edition
дніпропетровським архітектором Сергієм Пащенком

Archportal: Як давно ви знаєте про існування цього журналу, наскільки було цікаво вперше його вивчати?

СП: Вже десять років я є прихильником і передплатником цього журналу. У виданні притягнув увагу комплексний науковий, і головне сутнісний підхід до подання архітектури, ілюстрований як в деталях, так і концептуально, що знайшло цікаве відображення в оформленні самого журналу.

Archportal: Ви берете участь в архітектурній коректурі перекладів. Чи виникають складнощі в перекладі і коригуванні статей? Чи пов'язано це з відмінністю розуміння архутектури у «нас» та у «них»?

СП: Будь-які складнощі носять тільки робочий характер, оскільки досить багато часу я віддаю вивченню світової архітектури за зарубіжними джерелами. Можливі паралелі відмінності в розумінні, і головне у відношенні до архітектури, в першу чергу як до інтелектуального продукту, я би не проводив.

Archportal: Чи можна сказати, що зображені архітектурні рішення можливо використати в наших умовах?

СП: До будь-якого прямого використання я відношуся украй негативно. Застосовувати треба знання про будову, упорядкування художніх форм, а не безпосередньо художні прийоми, інакше застосування синонімічно крадежу.
Архітектура повинна спиратися на традицію, не як обмежену передачею матеріальних експонатів, але і як передачу таких нематеріальних активів як способи життя, звичаї, думки, і естетична чутливість.
Оскільки ніяка окрема, універсальна архітектурна іконографія не відома, архітектор повинен передусім виразити свою власну культуру. У той самий час, він повинен вбирати інші культури, брати участь в діалозі, і, через симбіоз, створити нову архітектуру, відразу місцеву і глобальну.

Archportal: Як в цілому ви оцінюєте вихід такого журналу в наш не простий час?

СП: Цей журнал був і залишається актуальним в силу своєї специфіки відображення матеріалу. З виходом адаптованих видань, на мовах, рідних читачеві він тільки розширює межі своєї географії. А час треба розглядати як додатковий, позитивний чинник для переосмислення, вивчення власної культури в контексті симбіозу зі світовими архітектурно-художніми тенденціями.

12.09.2010р