ДИСКУРС
Загальна концепція

Щодо трансформації структури спілки архітекторів в сучасних умовах

Пропонується концептуальна модель структурної трансформації спілки архітекторів в рамках збереження загального об’єднання професійного співтовариства. Пропозиція обумовлена необхідністю відповідності її до сучасної соціальної моделі, сучасному комунікативному простору суспільства, та запобігання відокремлення від сучасних суспільних процесів.

І. Засадчі умови створення.

Запропонована нова система, як відображення сучасного, орієнтованого на інформацію, суспільства більше не наслідує старих ієрархій, пірамідального чи деревовидного порядку. Зміна парадигми структурної ієрархії представляє принцип союза і відмінності — множини, в якій стосунки можуть бути встановленні у будь-якому числі точок. Це повністю відрізняється від дерева, моделі однонапрямленої, замороженої ієрархії. Це також відкритий порядок, в якому різноманітні елементи структури безперервно здійснюють комунікацію в своїх взаємовідносинах. Динамічна конфігурація, яка ілюструє сучасні холонічні відносини. Структура, в якій диз’юнктивні частини створюють динамічний, плаваючий порядок, в якому частина і ціле знаходяться у взаємно допоміжних стосунках.

У протилежність твердій логічній прогресії, система використовує методу переміщення к цілому, створюючи стосунки серед диз’юнктивних частин.

Кожний зі структурних елементів може відігравати роль з використанням їх власних доступних регіональних та культурних ресурсів, пропонуючи більше можливості кожному, щоби підкреслити його власну індивідуальність та виготувати унікальну ідентичність.

ІІ. Структура.

Подібно до рівноправного існування спілки архітекторів в суспільстві з іншими соціальними інститутами (Схема 1) із різними комунікативними можливостями її структура (Схема 2) формується наслідуючи загальний принцип поєднання — незалежність частини та комбінаційний порядок цілого, та складається з таких основних елементів, як творча спілка, професійна спілка (палата архітекторів), молодіжна спілка, незалежний інфоцентр. Кожний структурний елемент забезпечується можливостями встановлювати безпосередньо як зовнішні зв’язки із суспільством, так і внутрішні зв’язки з будь-якими іншими частинами.

Структура архітектурної палати, яка об’єднує сертифікованих архітекторів (Схема 3) утворюється основним системним елементом — загальними зборами, що безпосередньо формує всі необхідні робочі частини, такі як атестаційна комісія, комісія по етиці, страховий відділ, юридичний відділ, нормативний відділ тощо, зберігаючи за ними всі необхідні профільні зовнішні зв’язки та внутрішні зв’язки.

Структура творчої спілки (Схема 4) та молодіжної спілки створюється подібно, формуючи необхідні для життєдіяльності робочі комісії та структурні підрозділи.

ІІІ. Загальні тези стосовно взаємодії структурних підрозділів.

• Загальні збори є вищим керівним та регулюючим органом, вирішуючим питання чергових, позачергових виборів, з правом дострокових перевиборів у будь-який структурний підрозділ за необхідності.

• Самодостатні структурні елементи, підпорядковані тільки загальним зборам.

• Можливість делегувати членів профільних комісій із різних структурних підрозділів спілки, тобто палати архітекторів, творчої спілки, молодіжної спілки тощо, можливо за квотним принципом.

• Комісії по схожих напрямах діяльності палати та творчої спілки можуть не дублюватись.

• Незалежний інформаційний центр діє на підставі загальнодержавних законів щодо регулювання діяльності засобів масової інформації.

• Усі структурні, стратегічні, установчи питання; питання щодо призначень у будь-який соціальний інститут, чи структурний підрозділ формуються відповідними комісіями та подаються на затвердження на загальні збори.